Jahja Fehratović je rođen 29. 3. 1982. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu i srednju Medresu ''Gazi Isa-beg'' završio je u rodnom gradu, osnovne studije književnosti naroda BiH i bosanskoga jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 24. 5. 2007, magistarsku tezu Poetika i politika usmene i pisane revolucionarne poezije odbranio je 28. 6. 2012. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, a doktorsku radnju „Književnohistorijske i poetičke osobenosti sandžačkobošnjačke književnosti“ 28. 6. 2013. godine na istome Univerzitetu.
Kao student Sarajevskog univerziteta, Fehratović je bio stipendist DAADE fondacije i ljetnji semestar akademske 2004/2005. godine proveo na Martin-Luter-Universität HALLE-WITTENBERG, u Saveznoj Republici Njemačkoj. Na spomenutom univerzitetu je, pored praćenja svih seminara na Südslavistik institutu i pohađanja nastave njemačkog jezika, studentima II i IV semestra slavistike držao seminar: Konverzacija bosanskoga jezika. Boravkom u Halleu, također, učestvovao je u višegodišnjem internacionalnom projektu Politička angažiranost književnosti balkanskih naroda (zemalja bivše Jugoslavije i Bugarske. Fehratović je, u toku studija, bio stipendist i Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, Fond ''Muhsin Rizvić'',  te Regionalnog fonda ''Rifat Burdžović Tršo''.
U oktobru 2006. godine sudjelovao je na naučnoj konferenciji  Inklusion und Exklusion auf dem Westbalkan, koja je, u organizaciji Südosteurope-Gesellshcaft und Akademie für Politische Bildung, održana u Münchenu i Tutzingu, u Njemačkoj. Također je učestvovao u radu OSCE-ovog seminara Radionica o političkom izvještavanju, koji je održan u septembru 2006. godine u Beogradu. Pored toga, sudjelovao je u izradi Izvještaja Evropske unije o položaju nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Srbiji za 2007. godinu (odjeljak posvećen implementaciji prava bošnjačkog naroda).
Akademske 2007/2008. godine, Fehratović je izabran u tročlanu grupu akademskih radnika, koju su imenovali Rektorat Sarajevskog univerziteta i Ministarstvo za obrazovanje Kantona Sarajevo, a koja je angažirana na ostvarenju međunarodnog projketa osnivanja prve katedre bosanskoga jezika izvan matičnog govornog područja. Fehratović je jedan od osnivača Katedre bosanskoga jezika na Fakultetu za umjetnost i kulturu Univerziteta u Trakiji u Republici Turskoj.
Na spomenutom univerzitetu je dvije akademske godine radio kao predavač i lektor bosanskoga jezika. Akademske 2009/2010. godine vraća se u Novi Pazar i zapošljava na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru kao saradnik u nastavi. Od akademske 2009/2010. godine, radi na Katedri za bošnjačku književnost Departmana za filološke studije Internacionalnoga univerziteta u Novom Pazaru.
2010. i 2012. godine biva postavljen za upravnika Univerzitetske biblioteke IUNP.
2010. godine izabrane je za predsjednika Bošnjačke kulturne zajednice.
2011. godine biva izabran za predsjednika Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
2012. godine na izborima za predsjendika Republike Srbije bio je šef Izbornog štaba predsjedničkog kandidata Muftije Muamera ef. Zukorlića.
2013. godine izabran je za predsjednika Bošnjačke demokratska zajednice.
Jahja Fehratović je pokretač i urednik Edicije DOST koja publicira kapitalna djela iz bošnjačke književnosti, kulture, književne i opće historije i bosanskoga jezika, do sada izašle četiri knjige.
Kao učenik srednje Medrese „Gazi Isa-beg“ Fehratović je učestvovao u osnivanju i radu redakcije lista učenika „Softa“. Također je bio član Incijativnog i Osnivačkog odbora, kao i redakcije, Informativnog časopisa Student (Sarajevo). Zajedno sa grupom intelektualaca osnovao je nedjeljnik Glas Sandžaka, u kom je godinu dana bio urednik u redakciji. Februara 2011. godine učestvuje u obnavljanju nacionalne revije za politiku i kulturu Sandžak čiji glavni i odgovornik biva sve do maja 2012. godine. Bio je i jedan od osnivača i glavni i odgovorni urednik časopisa za književni intervju Eckermann. Član je redakcije i zamjenik urednika časopisa za književnost, umjetnost i kulturu SENT. Jedan je od osnivača i zamjenik glavnog i odgovornog urednika svebošnjačkog mjesečnika PanBošnjak. Autor je i voditelj jednog od najpopulranijih emisijskih serijala Televizije Sandžak Razgovor, kao i emsije o Bošnjacima u svijetu Toprak.
Dok je uređivao nezavisni nedjeljnik GLAS SANDŽAKA, doživio je neprijatnosti i bila mu je ugrožena egzistencija, te elementarna prava na slobodu govora, što je osudio Evropski parlament, u Rezoluciji 1535 (2007), te novinarska udruženja SEEMO, NUNS i UNS, kao i parlamenti mnogih evropskih država. Zbog slobodnog i istraživačkog novinarstva također je kao glavni i odgovorni urednik Revije Sandžak imao više istovjetnih situacija.
Jedan je od osnivača Organizacije za prava studenata pri Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu (OPSFF).
Od 2007. Godine, Fehratović je upošljen u Izdavačkoj kući „El-Kelimeh“, izdavačkoj ustanovi Islamske zajednice u Srbiji.
Na kulturnom polju i promociji bošnjačke kulture i tradicije imao je niz vrlo uspješnih projekata i učestvovao u skoro svim inicijativama nacionalnih i vjerskih institucija Bošnjaka Sandžaka u posljednjih nekoliko godina.
Piše poeziju, prozu, eseje i književnu kritiku, bavi se i novinarstvom. Do sada je objavio zbirku pjesama KOREKTOR SVEZNADAR (2004), roman BEDOVA (2005) i zbirku priča TRINAESET PRIČA IZ JEDNE KUTIJE (2007). Radove objavljuje u književnim, naučnim i drugim publikacijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. U pripremi su mu još po jedna zbirka pjesama i priča.

Formal education
Skills and specializations
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 None None
Other international journals None None
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 None None
Other national journals None None
International proceedings Full-text: M33 None None
Abstract only: M34 None None
National proceedings Full-text: M63 None None
Abstract only: M64 None None
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 None None
Total: