Hamza Kamberović rođen je 28.10.1983. godine u Novom Pazaru. Kao odličan učenik završava osnovnu i srednju  školu. Školske 2002-2003 god. upisuje  Fakultetu za informatiku i informacione tehnologije Univerziteta u Novom Pazaru . Diplomirao je 2006. godine na Fakultetu za informatiku i informacione tehnologije Univerziteta u Novom Pazaru, sa prosečnom ocenom 9,14.
Od 2006. godine, na Fakultetu za informatiku i informacione tehnologije, izvodio je vežbe kao saradnik u nastavi za informatičku grupu predmeta, a kasnije kao asistent na Departmanu za prirodno-tehničke nauke. Radio jei 5 godine u jednoj informatičkoj kompaniji. 
Autor je više naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, od toga 1 u časopisima sa SCI/SCIE liste.

Formal education
2006 Univerzitet u Novom Pazaru Informatika Bachelor (BSc) Details
Skills and specializations
2011 Asistent Univerzitet u Novom Pazaru Informatika Details
2009 Saradnik u nastavi Univerzitet u Novom Pazaru Informatika Details
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 None None
Other international journals None None
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 None None
Other national journals None None
International proceedings Full-text: M33 None None
Abstract only: M34 None None
National proceedings Full-text: M63 None None
Abstract only: M64 None None
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 None None
Total:
Programer

Sektor za programiranje - Art Computer, Novi Pazar, 01.03.2006.- 01.05.2011.