MSc Ankica Ivanović, rođena je 18. aprila 1984. godine u Kraljevu. Osnovnu školu je upisala 1991.  godine, a završila sa odličnim uspehom 1999. godine u Baljevcu. Srednju Gimnaziju, smer prirodno-matematički upisala je 1999. godine u Raški, završila sa odličnim uspehom 2003. godine.

Na Fakultet za trgovinu i bankarstvo “Janićije i Danica Karić”, smeru za računovodstvo i reviziju, diplomirala je 2007. godine (tema: "Biznis plan" - mentor prof. dr Safet Kurtović), prosečna ocena 8,68. Na Departmanu za ekonomske nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru 2013. godine završila je sa prosekom 9,50 master studije (tema: "Revizija finansijskih izveštaja u malim, srednjim i velikim privrednim društvima" - mentor prof. dr Bećir Kalač). Student je doktorskih studija na Departmanu za ekonomske nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, gde joj je odobrena tema za izradu doktorske disertacije sa naslovom: “Standardizacija finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji – izazovi i perspektive”, pod mentorstvom prof. dr Mira Blečića.

Od januara 2009. god. do avgusta 2010. god. radila je u privrednom društvu “SBCO” DOO Kraljevo, delatnost: Spoljna i unutrašnja trgovina, uvoz i prodaja robe pod sopstvenim brendom WETINI.

Zanimanje: REFERENT UVOZA ROBE IZ INOSTRANSTVA (KINE) - nabavka robe široke potrošnje (vlažne maramice, microfiber krpe raznih namena, štapici za usi, oprema za čišćenje, kozmetički proizvodi sl.), i baštenskih garnitura. Prikupljanje podataka o inostranim dobavljačima putem komercijalnih kataloga, uspostavljanje kontakata, ugovaranje kvaliteta i tehničke prikladnosti proizvoda, ugovaranje tehničkih i transportnih uslova kupovine, količine, rokova isporuke i način plaćanja; vođenje knjige Kontrolnik uvoza i izvoza robe, plaćanje obaveza inodobavljaču (nalog 70); saradnja sa špediterskom firmom, carinom, vođenje evidencije o stanju zaliha robe, izrada plana nabavke. Evidencija o obavezama prema dobavljačima, potraživanja od kupaca, elektronski platni promet, izrada faktura.

Od avgusta 2010. god. do aprila 2012. godine bila je zapošljena u firmi “N & S com” Kraljevo, Samostalna zanatsko trgovinska radnja, delatnost: veleprodaja i maloprodaja zdrave hrane. Zanimanje: KNJIGOVOĐA – vođenje poslovnih knjiga, održavanje baze podataka koji služe za planiranje i analizu poslovanja, zadužena za prihode, rashode, obračun finansijskog rezultata i izrada finansijskog izveštaja firme; kadrovska evidencija, obračun plata, putnih naloga, dugovanja dobavljačima, potraživanja od kupaca, obračuni poreskih rashoda, dostavljanje izveštaja vlasniku i spoljnim subjektima kao što su banke, poreski organi, zdravstveni i penzioni fondovi; vođenje evidencije o osnovnim sredstvima, blagajne - blagajnički dnevnik; elektronski platni promet; ADMINISTRATIVNI POSLOVI: razvrstavanje, plaćanje i arhiviranje dokumenata; vođenje evidencije o dospelim obavezama plaćanja troškova infrastrukture: grejanja, vode, struje, telefona, zakupnine poslovnog prostora i organizovanje njihovog pravovremenog plaćanja; izrada izgleda i sadržaja site-a www.nscom.co.rs.

Od aprila 2012. god. do decembra 2012. bila je angažovana u knjigovodstvenoj agencija “Akantus” Zanimanje: KNJIGOVOĐA – vođenje poslovnih knjiga, održavanje baze podataka koji služe za planiranje i analizu poslovanja, zadužena za prihode, rashode, obračun finansijskog rezultata i izrada finansijskog izveštaja firme; kadrovska evidencija, obračun plata, putnih naloga, dugovanja dobavljačima, potraživanja od kupaca, obračuni poreskih rashoda, dostavljanje izveštaja vlasniku i spoljnim subjektima kao što su banke, poreski organi, zdravstveni i penzioni fondovi; vođenje evidencije o osnovnim sredstvima, blagajne - blagajnički dnevnik; elektronski platni promet;

Od decembra 2012. godine angažovana je u knjigovodstvenoj agenciji “DOO Elmaxgroup” Zanimanje: KNJIGOVOĐA – vođenje poslovnih knjiga, održavanje baze podataka koji služe za planiranje i analizu poslovanja, zadužena za prihode, rashode, obračun finansijskog rezultata i izrada finansijskog izveštaja firme; kadrovska evidencija, obračun plata, putnih naloga, dugovanja dobavljačima, potraživanja od kupaca, obračuni poreskih rashoda, dostavljanje izveštaja vlasniku i spoljnim subjektima kao što su banke, poreski organi, zdravstveni i penzioni fondovi; vođenje evidencije o osnovnim sredstvima, blagajne - blagajnički dnevnik; elektronski platni promet.

Od 2013. godine do danas zaposlena je na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. U zvanju asistenta od 2013. godine drži nastavu na časovima vežbi iz predmeta: Finansijsko računovodstvo, Upravljačko računovodstvo i Specijalni bilansi.

Aktivno se bavi naučnim radom u oblasti računovodstva i revizije. Svoje radove publikovala je u domaćim naučnim časopisima. Do sada je samostalno i u koautorstvu objavila  nekoliko naučnih i stručnih radova iz navedenih oblasti. Učestvovala je na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji “Od krize prema razvoju”, koja je održana od 24-25 oktobra 2014. godine na Univerzitetu za poslovne studije u Banja Luci (B&H).

U decembru mesecu 2014. godine učestvovala je na okruglom stolu “Fiskalna i parafiskalna opterećenja poslovanja” koja je u organizaciji Unije poslodavaca Srbije održana 16. decembra u Beogradu.

Od 2008. godine pa na ovamo redovno učestvuje na godišnjim savetovanjima na temu izrade i prezentovanja finansijskih izveštaja pravnih subjekata koje organizuje “Privredni savetnik”.

Formal education
Skills and specializations
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 None None
Other international journals None None
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 None None
Other national journals None None
International proceedings Full-text: M33 None None
Abstract only: M34 None None
National proceedings Full-text: M63 None None
Abstract only: M64 None None
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 None None
Total: