Msc Samra Dečković, rođena 26.06.1987. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu završila 2002. godine, sa odličnim uspehom. Srednju Medicinsku školu, smer medicinska sestra-tehničar upisala 2002. u Novom Pazaru i sa odličnim uspehom završila 2006. godine. Na Pravnom fakultetu, Odseku za kriminalistiku Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, diplomirala je kao najbolja u klasi 2010.godine sa temom: ˝Pranje novca˝. Na istom fakultetu  2014.godine završila sa prosekom 10,00 master studije, odbranivši master rad na temu ˝Primena specijalnih dokaznih radnji u suzbijanju organizovanog kriminaliteta˝ - mentor: prof.dr Muamer Nicević, čime je stekla zvanje mastera pravnih nauka. U januaru 2015. godine, upisala Doktorske studije na Pravnom fakultetu Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru.U zvanju asistenta drži nastavu na časovima vežbi iz predmeta: Organizovani kriminalitet, Krivično pravo, Krivično procesno pravo, Privredni kriminalitet, Kliničko pravno obrazovanje, Viktimologija, Kriminalistička taktika, Kriminalistička metodika, Osnovi kriminalistike. Autor nekoliko radova objavljenih u domaćim časopisima.

Objavljeni redovi:

1.       Muamеr Nicеvić, Samra Kučеvić (2013), Uticaj spеcijalnih istražnih mеra na prеvеnciju organizovanog kriminalitеta, Monografija PRЕVЕNCIJA KRIMINALA I SOCIJALNIH DЕVIJACIJA еvropska i rеgionalna dobra praksa, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 275-291.

2.       Samra Kučević (2013) Krivično-pravni aspekti pranja novca/ Criminal-legal aspects of money laundering, Pravne teme, vol. 2, god. 1, Časopis Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, ISSN 2334-8100, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, str. 134-141, Novi Pazar (SRB).

3.       Samra Kučević (2014) Položaj branioca u krivičnom postupku/ Criminal-legal aspects of money laundering, Pravne teme, vol. 3, god. 2, Časopis Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, ISSN 2334-8100, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, str. 7-17, Novi Pazar (SRB).

 

Formal education
Skills and specializations
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 None None
Other international journals None None
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 None None
Other national journals None None
International proceedings Full-text: M33 None None
Abstract only: M34 None None
National proceedings Full-text: M63 None None
Abstract only: M64 None None
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 None None
Total: