Profesor doktor Suad Bećirović rođen je 04.05.1981. god. u Freudenstadtu u Njemačkoj. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu. Osnovne akademske studije ekonomije završava na Univerzitetu Reutlingen u Njemačkoj 2004. g. Magistarski rad iz oblasti bankarstva i finansija završava na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru 2007. god. i stiče zvanje magistra ekonomskih nauka. Doktorske studije završava 2009. g. na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru i dobija zvanje doktor ekonomskih nauka. 2007. godine biva angažovan kao asistent na Departmanu za ekonomske nauke gdje 2009. godine na grupi predmeta iz menadžmenta biva angažovan kao profesor. 2009. god. imenovan je za rukovodioca Centra za postdiplomske studije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Uzeo je učešće u realizaciji mnogobrojnih istraživačkih projekata: Analiza mogućnosti finansiranja mjesnih zajednica u lokalnim samoupravama Novi Pazar, Tutin i Prijepolje pri Delegaciji EU u Srbiji, Prekogranični projekat Srbija-Crna Gora: "Bolja saradnja za bolju budućnost", Delegacija Evropske Unije u Srbiji, Identifikacija resursa kao osnova budućih investicija u Jugozapadnoj Srbiji,  SABA - Sandžačka biznis asocijacija, Analiza postojećih preduzeća u Sandžaku i modeliranje programa podrške, SABA - Sandžačka biznis asocijacija, Konsultant kod izrade razvojne strategije Opštine Rožaje, Opština Rožaje. Tečno govori njemački i engleski jezik. Oženjen je i otac dva djeteta.

Formal education
2009 Univerzitet u Novom Pazaru Fakultet za Menadžment i Poslovnu Ekonomiju Doctorial (PhD) Details
2007 Univerzitet u Novom Pazaru Fakultet za Menadžment i Poslovnu Ekonomiju Master (MSc) Details
2004 Univerzitet Reutlingen Departman za Menadžment Proizvodnje Bachelor (BSc) Details
Skills and specializations
2014 red. prof. dr Univerzitet u Novom Pazaru Departman za Ekonomske Nauke Details
2012 van. prof. dr Univerzitet u Novom Pazaru Departman za Ekonomske Nauke Details
2009 Docent Univerzitet u Novom Pazaru Departman za Ekonomske Nauke Details
2007 Asistent Univerzitet u Novom Pazaru Fakultet za Menadžment i Poslovnu Ekonomiju Details
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 None None
Other international journals None None
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 None None
Other national journals None None
International proceedings Full-text: M33 None None
Abstract only: M34 None None
National proceedings Full-text: M63 None None
Abstract only: M64 None None
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 None None
Total:
CHALLENGES FACING E-MONEY, UNITE - University Journal of Information Technology and Economics 1 (01), 28-36 2014
ISLAMSKE OBVEZNICE (SUKUK) KAO IZVOR FINANSIRANJA, Ekonomski izazovi, 43-65 2014
ANALIZA MOGUĆNOSTI OSNIVANJA ISLAMSKE BANKE U SJEVERNOM SANDŽAKU, Ekonomski izazovi, 1-14 2013
Problems of monetary unions: The future of the euro and European integrations, Poslovna ekonomija 7 (1), 279-299 2013
Izazovi kod osnivanja islamskih banaka, Ekonomski izazovi = Economic challenges 2 (3), 78-96 2013
SANDŽAK-MOGUĆA ZONA SUSRETA EKONOMIJE I INTERESA, Univerzitetska misao, 100-112 2012
Analiza teorije portfelja, EDUKONS 2012 2012
Finansiranje mjesnih zajednica u Srbiji, Ekonomski izazovi = Economic challenges 1 (2), 35-48 2012
Fiskalna decentralizacija u Srbiji, Ekonomski izazovi = Economic challenges 1 (1), 51-65 2012
Impact of Investments with a Fixed Income on the Development of Entrepreneurship, The Annals of the Faculty of Economics Subotica 48 (27), 187-199 2012
KAKO SE VRŠI USLUGA OSIGURANJA PREMA ISLAMSKIM NAČELIMA?, Univerzitetska misao, 8-17 2011
Finansijske strategije u agrobiznisu/Financial strategies in agribusiness, Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Agrobiz 2011-Zbornik radova ... 2011
THE ROLE OF MOBILE BANKING IN ENHANCING ECONOMIC DEVELOPMENT, Communication and business sector, 89-98 2011
Finansijske strategije u agrobiznisu, Agrobiz 2011, 83-98 2011
The Role of Microfinance in the Agricultural Development of the Cross-border Region of Sandzak, SMEPP 2011, 259-269 2011
The role of foundations in solving the problem of natural monopoly, Communications in Dependability and Quality Management 14 (3), 21-32 2011
Financial challenges in implementing inventions, Communications in Dependability and Quality Management 14 (1), 25-38 2011
Acceleration of economic growth of Serbia with foreign direct investment: Analyzing the experience of Slovakia, Tehnika 66 (5), 832-837 2011
ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA U REGIONIMA SRBIJE., Univerzitetska Hronika 3 (1) 2010
MOGUĆNOSTI RAZVOJA BANJSKOG TURIZMA U NOVOPAZARSKOM KRAJU., Univerzitetska Hronika 3 (1) 2010
ALTERNATIVNI IZVORI FINANSIRANJA RAZVOJA OPŠTINA, Univerzitetska misao, 44-49 2010
Consequences of Rising Public Debts, Management 2010, 61-66 2010
The impact of interest on the economy, International Scientific Conference "Financial crisis", 34-45 2010
PRIJEDLOG RJEŠAVANJA PROBLEMA PRIRODNOG MONOPOLA U VODOSNABDIJEVANJU, Univerzitetska misao, 85-90 2009
The Characteristics of Money and the Efficiency of Financial Markets, Economic Policy and Global Recession, 499-506 2009
The impact of financing costs on economic crises, Challenges of the World Economic Crisis, 459-466 2009
Važnost finansijskih institucija u finansijskom sistemu, Spin'09, 511-518 2009
Efikasnost klasičnih derivata, Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, 425-430 2009
Statistical approach to human resources in the region of Sanjak, Novopazarski zbornik, 227-235 2009
PROBLEM INFLACIJE, Univerzitetska misao, 58-64 2008