Dragan Arlov rođen je 19. januara. 1957. godine u Somboru, opština Sombor. Živi u Novom Sadu.

Nakon završetka Srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici) zasnovao radni odnos u MUP-u Republike Srbije, 1977. godine gde je obavljao poslove komandira voda do 1987. godine. Godine 1987. postavljen za inspektora u Odeljenju policije Međuopštinskog sekretarijata unutrašnjih poslova u Subotici. Pre prelaska na Višu školu unutrašnjih poslova u periodu 1989-1991. značajno vreme je bio angažovan na izvršavanju službenih zadataka na prostorima Kosova i Metohije kao pripadanik Združenog odreda milicije, Posebne jedinice milicije i u edukaciji kadrova u centru u Vučitrnu. 1989. postavljen je za komandira stanice milicije u Subotici. 1992. godine biran je za asistenta na Višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu na predmetu SFO. 1994. godine biran je za asistenta na Policijskoj akademiji na predmetu SFO. 2000. godine biran je za nastavnka u zvanju docenta na predmetu Specijalno fizičko obrazovanje II na Policijskoj akademiji u Beogradu. 2004. godine biran je za nastavnika u zvanju docenta na Kriminalističko policijska akademiji u Beogradu za predmete Specijalno fizičko obrazovanje III - primena sredstava prinude. 2007. godine biran je za nastavnika u zvanju vanrednog profesora na Kriminalističko policijskoj akademiji u Beogradu za predmet Specijalno fizičko obrazovanje III - upotreba sredstava prinude. 2008. godine biran je za nastavnika u zvanju vanrednog profesora na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu za specijalističke studije na predmetu obezbeđenje i zaštita ličnosti. 2009. godine penzionisan je kao nastavnik na Kriminalističko-policijskoj akademiji, u zvanju vanrednog profesora. 

Avgusta meseca 2014. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora na Departmanu zapravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru za užu naučnu oblast Specijalno fizičko obrazovanje. U stalnom radnom odnosu na Departmanu za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru u zvanju vanrednog profesora, za užu naučnu oblast specijalno fizičko obrazovanje, na studijskom programu osnovnih akademskih studija prava drži nastavu iz predmeta Specijalno fizičko obrazovanje i primena sredstva prinude 1 i Specijalno fizičko obrazovanje 2. 

Formal education
1999 Univerzitet u Novom Sadu Fakultet fizičke kulture Doctorial (PhD) Details
1993 Univerzitet u Beogradu Fakultet fizičke kulture Master (MSc) Details
1991 Univerzitet u Beogradu Fakultet fizičke kulture Bachelor (BSc) Details
Skills and specializations
2014 van. prof. dr Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru Departman za pravne nauke Details
2000 Docent Policijska akademija, Beograd Policijska akademija, Beograd Details
1994 Asistent Policijska akademija, Beograd Policijska akademija, Beograd Details
1992 Saradnik u nastavi Viša škola unutrašnjih poslova, Zemun Viša škola unutrašnjih poslova, Zemun Details
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 None None
Other international journals None None
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 None None
Other national journals None None
International proceedings Full-text: M33 None None
Abstract only: M34 None None
National proceedings Full-text: M63 None None
Abstract only: M64 None None
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 None None
Total: