Muhedin (Ibrahim) Hadžić rođen je 15. juna 1988. godine u Balotićima, opština Rožaje, Crna Gora. Završio je osnovnu školu „25. maj“ u Rožajama i kao odličan učenik dobio priznanje Luča. Godine 2003. upisuje „Gazi Isa-begovu“ medresu u Novom Pazaru i uspješno je završava odličnim uspjehom 2007. godine. Iste godine upisuje „Prirodno-matematički fakultet“ u Sarajevu, na Odsijeku za matematiku, smjer Teorijska kompjuterska nauka (TKN). Godine 2011. završava osnovne studije i dobija zvanje Bechelor softver inžinjera. Iste godine upisuje postdiplomske studije na „Prirodno-matematičkom fakultetu“ u Sarajevu na Odsjeku za matematiku, smjer Kompjuterska grafika. Uspješno je okončao dvogodišnji studij 2013., a 2017. godine brani završni magistarski rad iz oblasti struktura podataka pod mentorstvom prof. dr Esmira Pilava i dobija naučno zvanje Magistar matematike - softversko inženjerstvo.

Od septembra 2014. godine angažiran je kao profesor u Medresi „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru na predmetu Matematika.

Od oktobra 2014. godine na Departmanu za računarske nauke (IUNP) izvodi vježbe za informatičku i matematičku grupu predmeta.

Od oktobra 2017. godine imenovan je za menadžera Centra za monitoring i evaluaciju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Formal education
2017 Univerzitet u Sarajevu Prirodno-matematički fakultet Master (MSc) Details
2011 Univerzitet u Sarajevu Prirodno-matematički fakultet Bachelor (BSc) Details
Skills and specializations

Oracle Academy (one semester - 2017/18, 90 hours): JAVA Programming (Oracle Certified)[Curriculum]

Oracle Academy (one semester - 2014/15, 90 hours): JAVA Fundamentals (Oracle Certified). [Curriculum]

 

2017 Asistent Univerzitet u Novom Pazaru Departman za računarske nauke Details
2014 Saradnik u nastavi Univerzitet u Novom Pazaru Departman za računarske nauke Details
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 None None
Other international journals None None
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 None None
Other national journals None None
International proceedings Full-text: M33 None None
Abstract only: M34 None None
National proceedings Full-text: M63 None None
Abstract only: M64 None None
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 None None
Total: