Rođen 29. 5. 1949. u selu Tušiću, SO Kosovska Mitrovica (sada Zubin Potok), Republika Srbija. Osnovnu školu pohađao u više mesta na Kosovu i Metohiji, a završio je u Kos. Mitrovici. U istom gradu završio i gimnaziju, 1967. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, 1971.,  sa prosečnom ocenom 8,84. Magistrirao, 1987. i doktorirao, 1995., na međunarodnopravnom smeru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Od 1972. do 1983. i od 1992. do 2004. radio u Republičkom ministarstvu unutrašnjih poslova SR Srbije, odn. MUP-u Republike Srbije, kao operativni radnik, analitičar i nastavnik. Od 1983. do 1992. radio u Saveznom sekretarijatu unutrašnjih poslova, kao nastavnik i šef katedre u njegovom Školskom centru. Decembra 2001. imenovan  za pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije, na kom mestu je ostao do kraja 2004. Od  2005. do 2009.  radio na Policijskoj akademiji, odn. Kriminalističko-policijskoj akademiji, kao nastavnik u zvanju docenta za predmete Međunarodno javno pravo i Međunarodni odnosi. Penzionisan 2009.

Još za vreme rada u Školskom centru SSUP-a, odn. MUP-a Republike Srbije, radio kao honorarni  nastavnik, u zvanju predavača i profesora, na Višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu (1988-2005). 

Od 2007.  radio kao docent, a od 2010. i kao vanredni profesor,  na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, na predmetima Međunarodno javno pravo, Nacionalna bezbednost i Savremeni obaveštajni sistemi. Od 2008. do 2011. bio angažovan i na Pravnom fakultetu Univerziteta Sinergija u Bijeljini, na predmetima Međunarodno javno pravo i Pravo Evropske unije. 

Objavio je tri samostalne knjige i tri kao kaoautor, jedan priručnik i preko 80 naučnih  i stručnih članaka, feljtona, polemika, prikaza i dr. Učesnik je preko 30 domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova (Beograd, Podgorica, Banja Luka, Brčko, Minhen, Sofija i dr.).

Od srednješkolskih dana bio aktivista Saveza socijalističke omladine Jugoslavije (SSOJ), a zatim i Saveza komunista Jugoslavije (SKJ) i Saveza sindikata Jugoslavije (SSJ). Između ostalog,  bio je  član Komisije Centralnog komiteta SK Srbije za međunacionalne odnose, član Komisije Republičkog izvršnog veća SR Srbije za odnose sa verskim zajednicama itd. Bio je, takođe, član Jugoslovenskog udruženja za međunarodno pravo i član Izvršnog odbora Udruženja za javnu upravu Srbije. Sada je član Udruženja politikologa Srbije. Nosilac je Ordena rada sa srebrnim vencem i većeg broja drugih priznanja i diploma.

Aktivan je sportista i sportski radnik. Bio je dugogodišnji igrač i predsednik Stonoteniskog kluba "Milicionar", odn. "Policajac", višestruki je prvak Srbije i prvak Balkana u  stonom tenisu, u veteranskim kategorijama i osvajač  preko 30 medalja na međunarodnim veteranskim  turnirima.

Živi i radi u Beogradu.

Formal education
1995 Univerzitet u Beogradu Pravni fakultet Doctorial (PhD) Details
1987 Univerzitet u Beogradu Pravni fakultet Master (MSc) Details
1971 Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka Bachelor (BSc) Details
Skills and specializations
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 None None
Other international journals None None
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 None None
Other national journals None None
International proceedings Full-text: M33 None None
Abstract only: M34 None None
National proceedings Full-text: M63 None None
Abstract only: M64 None None
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 None None
Total:

PROJEKTI (domaći ili međunarodni):

Domaći:
                1.  Reforma policijskog školstva Republike Srbije (2002-200
                2. Selekcija kandidata za prijem u policijske škole (2003)
                3. Analiza potreba za treningom državnih službenika (2004).
Međunarodni: 
                   Posttraumatski stresni poremećaj kod pripadnika policije MUP-a Republike Srbije (2003).

OSTALI RELEVANTNI PODACI:

 Članstva (recenzije, uredništvo…) u naučnim odborima časopisa, konferencija itd.:

 • Član Uređivačkog odbora udžbenika Priručnik za pripremanje stručnih ispita, Beograd, 1998.
 • Član Uređivačkog odbora monografske studije Deset godina Uprave za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku (2004-2014), Beograd, 2014.
 • Član Uređivačkog odbora Pravnih tema, časopisa Departmana za pravne nauka  Univerziteta u Novom Pazaru;
 • Recenzija rada Z. Šabiča  i K. Cerjaka: Predsedavanje Savetom Evropske unije -  administrativni  i politički izazov , Bezbednost, 2/12 

Rukovođenje diplomskim, master i doktorskim radovima (navesti broj kandidata).

 • diplomski radovi: 2
 • master radovi: 1
 • doktorski radovi: 2 
   

Ostali podaci (studijski boravci, specijalizacije, gostujuća predavanja itd.).

 • Studijska poseta policijskim školama i centrima Republike Slovenije (2002)
 • Studijska poseta policijskim školama i centrima Bavarske pokrajine (2002)
 • Studijska poseta policijskim školama i centrima Republike Mađarske (2003)
 • Studijska poseta policijskim školama i centrima Republike Rumunije (2004)