Edin Korićanin rođen je 1989. godine u Novom Pazaru. Kao nosilac Vukove diplome završava osnovnu školu, a 2008.god. završava srednju ekonomsko-trgovinsku školu. Diplomirao je 2012. godine na Fakultetu za informatiku i informacione tehnologije Univerziteta u Novom Pazaru, sa prosečnom ocenom 9,58. Master studije je završio 2013. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, sa prosečnom ocenom 9,71.
Od 2014. godine, na Departmanu za računarske nauke, izvodi vežbe kao saradnik u nastavi za informatičku grupu predmeta.
Tehnički urednik je časopisa Univerzitetska misao (ISSN:1451-3870) i časopisa University journal of Information Technology and Economics (UNITE Journal, ISSN: 2335-0628).

Formal education
2013 Univerzitet u Kragujevcu Fakultet tehničkih nauka Čačak Master (MSc) Details
2012 Univerzitet u Novom Pazaru Fakultet za informatiku i informacione tehnologije Bachelor (BSc) Details
Skills and specializations
  • Oracle Academy (one semester - 2013/14,   90 hours): JAVA Fundamentals[Curriculum]
  • Oracle Academy (one semester - 2014/15,   90 hours): JAVA Programming. [Curriculum]
  • Program za razvoj nastavničkih kompetencija: Položio potrebne ispite iz psihološko-pedagoško-metodičkih disciplina na 
    FTN - Univerzitet u Kragujevcu (odobren od Senata Univerziteta u Kragujevcu, Br. III-01-153/10., 27.02.2014.). 
2014 Saradnik u nastavi Univerzitet u Novom Pazaru Departman za računarske nauke Details
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 None None
Other international journals None None
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 None None
Other national journals None None
International proceedings Full-text: M33 None None
Abstract only: M34 None None
National proceedings Full-text: M63 None None
Abstract only: M64 None None
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 None None
Total: