Edib Selmanović je rođen 08. Juna 1966.god. u Novom Pazaru. Osnovnu i srednju školu je završio u Novom Pazaru sa Vukovim diplomama. Diplomirao je u Zagrebu na VTF-u i stekao zvanje diplomirani inženjer elektronike 1991.godine. 
Od 1991. do 1992.god. radi kao inženjer na održavanju CNC alatnih obradnih centara u Zavodima Crvena zastava – Namenska proizvodnja. Od 1993. do 2001.godine radi u Narodnoj Banci Srbije – Zavodu za obračun i plaćanje kao administrator u računarskom centru u Filijali Novi Pazar. U periodu od 2002. do 2013. godine radi u Banci Intesa kao regionali menadžer za elektronske servise.
Čitav ovaj period se aktivno bavi elektronikom i informatikom. Radi na projektovanju sistema automatskog upravljanja i projektima slabe struje. Takođe radi na projektima vezanim za energetsku efikasnost. Poseduje licence ovlašćenog projektanta za navedene oblasti. 
U periodu 2013-2015. radi na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru kao saradnik u nastavi za informatičku grupu predmeta na Departmanu  za računarske nauke.

Formal education
2013 Univerzitet u Kragujevcu Fakultet tehničih nauka Čačak Master (MSc) Details
1991 Sveučilište u Zgrebu Vojnotehnički fakultet Bachelor (BSc) Details
Skills and specializations
2014 Saradnik u nastavi Univerzitet u Novom Pazaru Departman za računarske nauke Details
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 None None
Other international journals None None
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 None None
Other national journals None None
International proceedings Full-text: M33 None None
Abstract only: M34 None None
National proceedings Full-text: M63 None None
Abstract only: M64 None None
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 None None
Total: