Melida Aljović rođena je 1989. godine u Novom Pazaru. Kao odlična učenica završava osnovnu školu, a 2008. god. završava  Medicinsku školu u Novom Pazaru. Diplomirala je 2012. godine na Fakultetu za humanističke nauke, smer Psihologija na Univerzitetu u Novom Pazaru sa prosecnom ocenom 8,68. Master studije upisuje na Univerzitetu u Novom Pazaru 2013.godine. iste godine počinje sa edukacijom iz oblasti sistemske porodične terapije, 2014.god. okončava prvi nivo i stiče zvanje porodičnog savetnika.

Od 2012. godine na Univerzitetu u Novom Pazaru, Departmanu za pedagoško-psihološke nauke  kao saradnik u nastavi   izvodi vežbe za grupu predmeta iz oblasti socijalne i klinicke psihologije.

Formal education
2014 Univerzitet u Novom Pazaru Psihologija Master (MSc) Details
2012 Univerzitet u Novom Pazaru Psihologija Bachelor (BSc) Details
Skills and specializations
2012 Saradnik u nastavi Univerzitet u Novom Pazaru Departman za pedagoško-psihološke nauke Details
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 None None
Other international journals None None
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 None None
Other national journals None None
International proceedings Full-text: M33 None None
Abstract only: M34 None None
National proceedings Full-text: M63 None None
Abstract only: M64 None None
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 None None
Total: