Doc. dr Eldar Šaljić, rođen je 09. oktobra 1980. godine u Sjenici. 

Osnovnu školu je upisao 1987. godine u Sjenici, a završio sa odličnim uspehom 1995. godine u Sjenici. Gimnaziju, smer opšti  upisao je 1995. godine u Sjenici, a završio sa odličnim uspehom 1999. godine u Sarajevu- IV gimnazija-Dobrinja.

Na Fakultetu kriminalističkih nauka, diplomirao je 2004. godine kao jedan od najboljih studenata na klasi (tema: "Uloga i značaj ugovora iz Mastrihta u borbi protiv organizovanog kriminala" - mentor prof. dr Mirsad Abazović).

Na Univerzitetu u Novom Pazaru 2007. godine završio je sa prosekom 9,00 magistarske studije, odbranivši magistarski rad i stekavši zvanje magistar pravnih nauka (tema: "Uloga policije u prethodnom i pretkrivičnom postupku"-mentor prof. dr Vladimir Krivokapić). Doktorsku disertaciju, odbranio je 2010. godine na istom fakultetu i stekao zvanje doktora pravnih nauka (tema: "Terorizam-metodologija suzbijanja i otkrivanja" - mentor prof. dr Zvonimir Đorđević).

Od 2008. godine do danas zaposlen je na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. U zvanju asistenta od 2008-2010. Godine držao je nastavu na časovima vežbi iz predmeta: Krivično pravo, Osnovi kriminalistike, Kriminalistička taktika, Kriminalistčka metodika, Prekršajno pravo, Kriminologija, Upravno pravo, Organizovani kriminal, Penologija, Međunarodno krivično pravo, Kriminalistička tehnika, Kriminalistička operativa.

U akademskoj 2010/- godini u zvanju docenta drži nastavu na osnovnim studijama iz predmeta Osnovi kriminalistike, Viktimologija, Kriminologija,  Kriminalistička metodika, Kriminalistička operativa, Kriminalistička analitika, Kriminalistička taktika, Organizovani kriminal i na master studijama Organizovani kriminal i terorizam.

Novembra meseca 2008. godine imenovan je za menadžera Centra za monitoring Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru.

Aktivno se bavi naučnim radom u oblasti kriminalističko-bezbednosnih i krivično pravnih nauka.
Svoje radove publikovao je u domaćim i inostranim časopisima, koji su visoko rangirani u međunarodnim okvirima.

Do sada je samostalno i u koautorstvu objavio više od 30 naučnih i stručnih radova iz navedenih oblasti. Učestvovao je na 15 međunarodnih naučno-stručnih skupova. Takođe, u koautorstvu je objavio monografiju i knjige pod nazivom: "Teorizam i organozovani kriminal" i udžbenike: "Viktimologija", "Kriminalistička metodika" i "Terorizam-pravno bezbednosna infrastruktura".

2013. godine, imenovan je za  upravnika pravne klinike na Univerzitetu u Novom Pazaru

Aktivan član je Internacionalne asocijacije kriminalista (IAK) sa sedištem u Banja Luci.
Zamenik glavnog  odgovornog urednika časopisa Pravne teme Departmana za pravne nauke
Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru (2013-...).

Formal education
2010 University of Novi Pazar Department of law Doctorial (PhD) Details
2007 University of Novi Pazar Department of law Master (MSc) Details
2004 University of Sarajevo Faculty of criminalistic science Bachelor (BSc) Details
Skills and specializations
2010 Docent University of Novi Pazar Department of law Details
2007 Asistent University of Novi Pazar Department of law Details
2004 Saradnik u nastavi University of Novi Pazar Department of law Details
Category No. of publications Points
International journals Science Citation Index: M21,M22,M23 1 3,0
Other international journals None None
National journals Serbian Citation Index: M24,M51,M52,M53 None None
Other national journals None None
International proceedings Full-text: M33 None None
Abstract only: M34 1 0,5
National proceedings Full-text: M63 None None
Abstract only: M64 None None
Other publications Monograph, practicum, thesis: M40,M70 None None
Total:
EUROPOL’S ROLE IN THE FIGHT AGAINST CONTEMPORARY FORMS OF CRIME, POLICING IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE–SOCIAL CONTROL OF UNCONVENTIONAL ... 2010

Upravnik pravne klinike koja je u program finansiranja OEBS-a.